PALVELUKOHTAISET TOIMITUSEHDOT

DisplayIT on JNT:n tarjoama palvelukonsepti Pohjanmaalla.

Maksuehdot ja takuu

DisplayIT-lisenssistä laskutetaan kuukausittain ja maksuehto on 14 päivää netto. Palvelusopimus tehdään 36 kuukaudeksi näyttöjen asennusajankohdasta alkaen. Mikäli lisenssit hankitaan eri aikoina, sopimusaika koskee kutakin lisenssiä erikseen. Lisenssiin kuuluu rajattomasti käyttäjätilejä DisplayIT-pilvipalvelussa, asiakaskoneen ohjelmiston automaattiset päivitykset, varmuuskopion DisplayIT-tilillänne olevasta ajankohtaisesta aineistosta sekä tuen. Rahoituksella ostettaessa rahoituskumppanimme laskuttaa kustannukset omien yleisten sopimusehtojensa mukaan.

Lisenssin irtisanominen

Lisenssi tulee irtisanoa viimeistään kuukautta ennen kulloisenkin sopimuskauden päättymistä. Mikäli lisenssiä ei ole irtisanottu, jatkuu sopimus automaattisesti 12 kuukauden jaksoissa.

Laitteiston takuu

Asiakkaana saat 2 vuoden takuun PLAYbox-mediasoittimelle. PLAYport-mediasoittimelle annetaan 1 vuoden takuu. Takuu koskee takuuaikana ilmenneitä toimintavirheitä. Takuu ei koske käyttövirheitä, kuten kuvan palaminen ruutuun yms. Muut näytöt toimitetaan erikseen sovittavin takuuehdoin. Näyttöihin sovelletaan valmistajan takuuehtoja.

Toimitusehdot

Laitteisto toimitetaan sopimuksen mukaan.

Asennus

Asiakkaana voitte itse huolehtia näyttöjen ja asiakaskoneiden asennuksesta, mutta jos haluatte apua, palvelun voi tarvittaessa myös ostaa. Asennukset, jotka tilataan DisplayIT:iltä, voidaan ostaa kolmannelta osapuolelta toimittajan hinnaston mukaan. Asiakasta tiedotetaan luonnollisesti tästä.

Kuljetusvauriot

Tuotteesta, jota on käsitelty väärin, joka on vaurioitunut lähetyksen aikana tai on viallinen, on ilmoitettava mahdollisimman pian tukeemme. Tällöin teille lähetetään välittömästi uusi tuote ilman eri kustannuksia.

Koulutus

DisplayIT-alustan käytön koulutusta voidaan antaa paikan päällä tai verkon kautta tarpeidenne ja toiveidenne mukaisesti.

Tarpeisiinne räätälöity tarjous toimitetaan pyydettäessä.

Design

Räätälöityjä pohjia voidaan laajuudesta riippuen tilata optiona erillisen tarjouksen mukaan. Asiakas voi myös itse luoda omia pohjia suoraan DisplayIT-palvelussa. Kenttien ja toimintojen määrä riippuu tilatusta palvelusta.

Integrointi

Palvelu voidaan integroida mm. sosiaalisiin medioihin, tuotantodataan, talous- ja varausjärjestelmiin, mihin tahansa osaan näyttöä.

TUKI JA TURVALLISUUS

Tuki ja käyttö

DisplayIT-palvelua tarjotaan yhteistyössä PLAYipp:n kanssa. Palvelun tuki on tarjolla puhelimitse, s-postitse sekä suoraan DisplayIT-alustalta

Puhelinpalvelu arkisin 08.00 -16.30 seuraavissa asioissa: järjestelmävastaavan opastus, järjestelmän rakenteeseen ja käyttäjätilien hallinnointiin liittyen sekä laitteisiin ja ohjelmistoon liittyvissä teknisissä kysymyksissä. Voitte luoda oman asiahakemiston tuelle suoraan DisplayIT-alustalle Apukeskuksen kautta. Tuki paikan päällä on mahdollinen tuntiveloituksena.

Asiakaskoneisiinne päivitetään aina automaattisesti uusin ohjelmisto, edellyttäen, että ne on kytketty Internetiin. DisplayIT tekee tarpeelliset toimenpiteet palvelimille.

Julkaistun tiedon omistusoikeus

Asiakkaalla on oikeus kaikkeen tietoon, joka tuotetaan ja julkaistaan. DisplayIT hoitaa järjestelmässä olevan tiedon poistamisen sopimuksen päättyessä.

Synkronointi ja turvallisuus

Palvelu on rakennettu kahta pääperiaatetta noudattaen: helppous ja turvallisuus. Koska verkkoturvallisuus usein on käyttäjien toiminnalle oleellinen, on voitava luottaa siihen, että palvelu ei levitä viruksia eikä aiheuta turvallisuusriskejä. Samalla tuotteen on oltava helppo asentaa ja käyttää. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi luotiin jo aikaisessa vaiheessa seuraava periaate:

Asiakaskone ei koskaan ota vastaan dataa missään muodossa.

Asiakaskoneet hakevat tarvitsemansa datan sen sijaan, että se lähetettäisiin niille. Tämän vuoksi DisplayIT voi toimittaa varman palvelun eikä sen tarvitse vaarantaa toiminnallisuutta. Tämä saavutetaan siten, että kaikki yksiköt liitetään DisplayIT-palvelimeen, josta ne saavat tarvitsemansa tiedon; mitä näytetään ja milloin, jne.

Internet ja käyttöhäiriöt

Asiakaskoneet käyttävät Internetiä hakeakseen päivityksiä sekä uutta materiaalia, mutta ne toistavat tallennettua materiaalia vaikka Internetyhteys tilapäisesti ei toimisikaan.

Älykkäämpi viestintä?

Lue lisää.