Digitala trapphusskärmar sköts av OP-Kiinteistökeskus i Karleby

I Karleby ser disponenterna på OP-Kiinteistökeskus redan nyttan med digitala skärmar i trapphusen i bostadsbolag som de ansvarar för. JNT har utrustat en del höghus med digitala skärmar med DisplayIT tjänsten i stället för de traditionella adress- och anslagstavlorna.

Till vissa delar har uppgiften att informera inneboende i bostadsbolag övergått från fastighetsskötarna till disponenterna. Detta ökar givetvis arbetsbördan för disponenterna en aning. Petri Heikkinen på OP-Kiinteistökeskus i Karleby ser däremot fördelar med att kommunicera via digitala skärmar. “Det snabbar upp informationen och ger invånarna tillgång till aktuell information på ett bättre sätt än tidigare, när man använde sig av vanliga anslagstavlor. Att återgå till det traditionella systemet med vanliga anslagstavlor skulle bli besvärligt när man lärt sig använda de digitala skärmarna“, säger han.

Det sker en kontinuerlig utveckling av programvaran för digitala skärmar. Om man beställer DisplayIT tjänsten så ingår alltid programuppdateringar i tjänsten så att man hela tiden har tillgång till de nyaste funktionerna. “Det blir intressant att se vad utvecklingen för med sig. Speciellt möjligheten till tvåvägskommunikation ser jag som intressant“, säger Heikkinen.

 


January 23, 2018

Vill du också kommunicera smartare?

Lär dig mer.