TJÄNSTESPECIFIKA LEVERANSVILLKOR

DisplayIT är ett tjänstekoncept som erbjuds av JNT i Österbotten.

Betalningsvillkor & garanti

Debiteringen för PlayIpp licensen gör månatligen enligt betalningsvillkoret 14 dagar netto. Avtalstiden för tjänsten är 36 månader från installation per skärm. Ifall licenserna skaffas vid olika tillfällen gäller avtalstiden individuellt per licens. Licensen omfattar obegränsat antal användarkonton av molntjänsten PLAYipp, automatiska uppdateringar av mjukvara på klienter, backup av aktuellt material på ert PLAYipp-konto samt support. Vid finansiering faktureras kostnaden från vår finansieringspartner enligt deras allmänna villkor.

Uppsägning av licens

Uppsägning av licens ska ske senast en månad innan aktuell licensperiod löpt ut. Ej uppsagd licens förlängs automatiskt med 12 månader.

Garanti för hårdvara

Vi ger dig som kund 2 års garanti på mediaspelaren PLAYbox. För mediaspelaren av modell PLAYport gäller 1 års garanti. Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte vid handhavandefel som t.ex. inbränning mm. Övriga skärmar lämnas med garantitid enligt överenskommelse. För skärmarna gäller garantier enligt tillverkarens villkor.

Leveransvillkor

Leverans av hårdvara sker enligt överenskommelse.

Installation

Som kund kan du välja att ombesörja installation av skärmarna och klienter själva, men vill ni ha assistans med det momentet går det att köpa till. Installationer som beställs av DisplayIT kan köpas in av tredje part enligt leverantörens prislista. Om detta meddelas i så fall kunden.

Transportskador

En beställning som är felaktigt expedierad, skadad under leverans eller defekt behöver du anmäla snarast möjligt till vår support. En ny produkt kommer då att skickas ut till er per omgående utan extra kostnad.

Utbildning

Utbildning i PLAYipps plattform kan ske på plats eller via webben -allt utifrån behov och önskemål. Specialanpassad offert lämnas vid förfrågan.

Design

Skräddarsydda mallar kan beställas som option enligt skild offert beroende på omfattning. Kunden kan även bygga egna mallar direkt i PlayIpp tjänsten. Antalet fält och funktioner är beroende på vilken tjänst som beställs.

Integrering

Tjänsten kan integreras med sociala medier, produktionsdata, ekonomi- och bokningssystem, mm, till vilken yta som helst på skärmen.

SUPPORT OCH SÄKERHET

Support & drift

DisplayIT tjänsten erbjuds i samarbete med PlayIpp. Support för tjänsten är tillgänglig via telefon, mail samt direkt på PLAYipp -plattformen.

Telefontid vardagar 08.00 -16.30 i form av vägledning för systemägare, konsultation gällande strukturuppbyggnad och användarhantering samt tekniska frågor rörande hård- och mjukvara. Skapa ert supportärende direkt på PLAYipps plattform via Hjälpcentret. Support på plats är möjligt enligt timdebitering.

Era klienter kommer alltid att uppdateras automatiskt med den senaste mjukvaran, förutsatt att klienterna har åtkomst till Internet. PLAYipp driftar den serverhantering som krävs.

Äganderätt till publicerad information

Kunden äger all information som skapas och publiceras. PLAYipp åtar sig att radera all information i systemet vid eventuellt avbrutet samarbete.

Synkning & säkerhet

Tjänsten är uppbyggd med två grundkoncept i åtanke; enkelhet och säkerhet. Då nätverks-säkerheten ofta är väsentlig i användarnas verksamheter måste man kunna lita på att tjänsten varken sprider virus eller huserar säkerhetsrisker. Detta ska ske samtidigt som produkten är enkel att installera och hantera. För att uppnå dessa mål inrättades tidigt följande princip:
En klient ska aldrig ta emot någon form av data utan undantag.

Klienterna hämtar den data de behöver i stället för att få den skickad till sig. Detta gör att PLAYipp kan leverera en säker tjänst utan att behöva tumma på funktionaliteten. För att få detta att fungera ansluter alla enheter till PLAYipps server, där de får den information de behöver; vad ska spelas, när ska det spelas, osv.

Internet & driftstörning

Klienterna använder Internet för att hämta uppdateringar samt nytt material, men de fortsätter att spela upp nedladdat material även om lnternet-anslutningen skulle vara tillfälligt nere.

Vill du också kommunicera smartare?

Lär dig mer.